top of page

REDAKTÖRS-hjälpen

Jag älskar att inspirera och lära ut. Och jag älskar att skriva. 

Jag har undervisat i skrivandet och även skapat flertalet handböcker och onlinekurser.

Med dessa erfarenheter kan jag tryggt erbjuda dig stöd i ditt skrivande.  Antingen som en punktinsats där jag granskar mycket ingående din text, eller genom att arbeta med ditt råmanus - tillsammans med dig förstås.

Varför punktinsats?

Min erfarenhet av att ha samarbetat med lektörer är att man lär sig oerhört mycket bara genom att få en mindre  del av sin text granskad. Det ger nämligen flera värdefulla insikter som man kan inplantera i det fortsatta arbetet - genom att själv granska texten med nya ögon. I varje fall om man får en tydlig förklaring till ändringsförslagen - vilket är vad jag ger dig. Jag ser nämligen på varenda detalj.

Om du sedan skulle vilja fortsätta arbeta med mig  kan vi ta fram en plan för det. Jag kan vara din redaktör för hela ditt manus.

Ingår:

  • Granskning av valfri text (ca 10 boksidor/3500 ord). Jag ger dig feedback på det du önskar men även på det som kan lyfta din text. Jag ser på allt från karaktärs- och miljöbygget till innehåll och språk.

  • Fri tillgång till kursvideon: "Hur du boostar dina scener"

 
Pris: 29 euro
Manusgranskning
- Två lösningar

1. Du  har ett färdigt manus som du bearbetat så långt du förmått

Då granskar jag hela ditt manus. Jag fokuserar på helheter, såsom karaktärer, berättelsens struktur, miljöskildringar men markerar även sådant som kunde förbättras: kortas ner/bör förtydligas/är irrelevant etc. 

Jag kommenterar direkt i din text men du får även ett utlåtande på manuset där jag visar på styrkor och saker att utveckla - och tips på hur man gör det. Förslagsvis kan vi även göra detta per telefon/zoom.  

2. Manuset är mer än halvvägs skrivet men du har kört fast/vill få hjälp med struktur och/eller klarhet i hur du ska gå vidare - och samtidigt vill lära dig mer

Då kan jag hjälpa dig med att sätta strukturen och ge dig chans till att sända in ditt manus i flera delar. Detta arbetssätt rekommenderar jag eftersom man får mer tid till att verkligen lära sig skrivhantverket. Det ger alltså utrymme för att samtidigt kunna utveckla ditt manus efter nya insikter och kunskaper. Om man önskar startar vi upp med ett telefon/zoom möte där vi tillsammans lägger upp en plan för hur du bäst kommer vidare med ditt manus. Oftast ritas då en plan upp: både vad gäller manusets struktur och ditt skrivande.    

Ingår:

  • Granskning av helt bokmanus (70.000 ord). Jag ger dig feedback på det du önskar men även på det som kan lyfta din text. Jag ser på allt från karaktärs- och miljöbygget till innehåll och språk. Tydliga exempel ges.

  • Fri tillgång till kursvideon: "Hur du boostar dina scener"

  • Min skrivguide "Skriva boken" eftersom du har god hjälp av denna då du granskar strukturen i din berättelse.

  • Priset  gäller för 70.000 ord, men  är ditt manus kortare eller längre anpassas priset efter *ordpriset.

 

Pris: 480 euro

 

Manusgranskning - bitvis

​​Om du önskar sända en del av ditt manus

- skickar jag faktura på antal ord.

 

*Kostnaden per ord är: 0,007 euro (0,08 sek).

Minimum antal ord för detta pris är 10 000 ord.

Jag önskar jobba i Word.

Mejla mig gärna för prisuppgifter: pernillasart@hotmail.com​​

bottom of page