top of page

FÖRFATTARKURS
- Från idé till bokmanus

"Författarkurs online - 10 klasser"

Kursen som ger dig de viktiga skrivverktygen.

De tips och färdigheter jag ger dig i de digitala klasserna tillsammans med övningar kommer att föra ditt skrivande framåt. Övningarna är utformade så att du lätt kan inplantera dem i ditt eget manusarbete. Jag är din SKRIVCOACH och ger dig PERSONLIG FEEDBACK genom kursens alla tio klasser.

Se introduktionsfilmen här nedan och bekanta dig med vad jag behövde veta

för att ta mig från hobbyskrivare till utgiven författare.

Kursinnehåll:

  • De viktigaste skrivverktygen för att lyckas skriva en bok.

  • 10 klasser bestående av lika många videokurser (6-12 min) med tydlig genomgång av tio övergripande teman, allt från karaktärer till gestaltning. Du får även övningarna och  teorin i textformat.

  • 10 skrivövningar utformade att utveckla ditt skrivprojekt.

  • 10 feedbackstillfällen! Du skickar in dina texter för feedback under din väg genom de olika klasserna.

  • Du får även fri tillgång till alla digitala skrivövningar och enskilda temaklasser på hemsidan!

 
Pris: 189 euro

Vill du hellre studera

på egen hand?

Tryck stjärna och se möjligheterna.

DE TIO KLASSERNA

"Från idé till bokmanus"

 

Steg 1 – Vi skapar förutsättningarna

Att komma igång och hålla i din skrivlust. Det finns olika hinder som kan dyka upp på vägen men om vi synliggör dessa ”osynliga hinder” är det lättare att ta sig förbi dem sedan. Vi går igenom fem av dessa möjliga ”hinder” och skapar på så sätt den bästa förutsättningen för att lyckas komma i mål!

Steg 2 – De fem viktiga råden

Att skapa din skrivteknik. Det viktigaste är att skapa så många förutsättningar som möjligt för att lyckas, så i detta steg tar en titt på de viktigaste råden jag behövt på min skrivresa. Dessa fem råd har transformerat skrivandet för många av mina skrivkursdeltagare, i synnerhet de som haft svårt att komma igång eller att se hur man ska ta sig hela vägen.

Du får handfasta tips på hur skaparprocessen för ett manus går till.

Steg 3 – Utveckla din manusidé

Att utgå från det du vill berätta och dra en manuslinje

Här byggs din idé till en övergripande manusplan. Vi ser på vilket kontrakt du skriver med läsaren beroende på vilken genre du skriver i och vilket tema din berättelse har. Här läggs grunderna för att ge komplexa och intressanta karaktärer och intriger. Dessa fördjupas längre fram i kursen. Den röda tråden, din manuslinje, dras upp. (Synopsis)

Steg 4 – Perspektiv och tempus

Berättarrösten. Vem är det som ska berätta din berättelse?

Berättarrösten är avgörande och behöver vara tydlig för dig som författare. Ska den vara synlig eller osynlig? Perspektivet är en annan sak man behöver känna till och få ordning på redan i början (även om det går att putsa i slutet).

Även tempus klargörs i detta steg. Hur ska man förhålla sig till det? Nutid, dåtid? När, var och varför?

Steg 5 – Karaktärer

Det viktiga karaktärsbygget. Hur skapar man trovärdiga karaktärer? Hur kan vi fördjupa dem? Karaktärerna är din berättelse vilket säger en hel del om vikten av att lära känna dem ordentligt, men hur låter vi läsaren lära känna dem – så att de berör?

Steg 6 – Miljön

En titt på miljön. Miljön är kulissen där din berättelse utspelar sig. Hur vill du att den ska ta plats? Vad är viktigt då det kommer till miljöskildringar? I detta steg kommer några tips och exempel på hur du till exempel kan gestalta miljön så den berör läsaren.

Steg 7- Konflikter/Hinder

Hur man skapar dynamik och driv. Vi tittar på vad som behövs för att skapa spänning i en berättelse, om det så är spänning genom känslor eller skeenden. Konflikter är det som är bränslet i berättelsen och som gör att läsaren vill fortsätta läsa.

Steg 8 – Scener och Pusslekskrivandet

Att redigera. Vi tittar på de enskilda scenerna och hur de kan förbättras. Här går vi igenom en checklista för att bygga en lyckad scen. Skrivandet är lika mycket redigering som skrivande, då är det viktigt att ha en struktur på redigering.

Steg 9 – Gestaltning

Att skriva levande. Vad är gestaltning och hur gör man? I detta steg får du tips och exempel för att förstå vad gestaltningen handlar om och vad den kan göra för att förbättra ditt manusabete.

Steg 10 – Dramaturgi

Dags att se över berättarkurvan. Varför först nu? Jo, det viktigaste är att du får något skrivet. Har du material har du något att jobba med. Om man tänker alltför mycket på dramaturgin i början kan det lätt låsa sig. Det går ju alltid att förändra i efterhand - men utan text är det omöjligt. Här går vi igenom olika dramaturgikurvor.

bottom of page