top of page

Själsfränder

Då två personer ror åt samma håll. Kanske inte alltid i takt, men oftast. Och lyhörda inför varandra, finner de två ändå alltid varandras rytm. Takten som för dem framåt. Tillsammans.

Då du drar det här kortet kanske du möter någon som är en själsfrände. Någon som du känner omedelbar samhörighet med. Ett möte där allt stämmer.

bottom of page