top of page

REDAKTÖRS-hjälpen

Jag ger dig PERSONLIG FEEDBACK.

En punktinsats där jag granskar ett kapitel (ca 10 sidor/3500 ord) vilket ger värdefulla insikter för ditt fortsatta skrivande. Jag förklarar nämligen pedagogiskt varför jag föreslår vissa förändringar.

Du får dessutom fri tillgång till mina 10 kursvideon. (Se introfilmen nedan)

Varför just en punktinsats?

Min erfarenhet av att ha samarbetat med lektörer är att man lär sig oerhört mycket bara genom att få en mindre  del av sin text granskad. Det ger nämligen flera värdefulla insikter som man kan inplantera i det fortsatta arbetet - genom att själv granska texten med nya ögon. I varje fall om man får en tydlig förklaring till ändringsförslagen - vilket är vad jag ger dig.

OM du sedan skulle vilja fortsätta arbeta med mig som skrivcoach kan vi ta fram en plan för det.

Ingår:

  • Granskning av valfri text (ca 10 boksidor/3500 ord). Jag ger dig feedback på det du önskar men även på det som kan lyfta din text. Jag ser på allt från karaktärs- och miljöbygget till innehåll och språk.

  • Fri tillgång till mina 10 kursvideor (värde 30 euro).

  • Fri tillgång till två teoriklasser (videon): "Hur du boostar dina scener" och "Perspektiv - en fördjupning"

 
Pris: 58 euro
bottom of page