top of page

Beskydd

Du kanske inte alltid är medveten om det, kanske inte alls, men beskyddet finns nära dig. Hela tiden. Det är just därför som du kanske inte är medveten om den. Du har alltid haft den energin omkring dig så du har vant dig. I allt det du gör finns en vakande hand, en hand som vill dig ditt allra högsta bästa. Skyddar dig då du är i fara eller mår dåligt. Eller vägleder dig in på rätt väg. Träna dig i att kontakta dina beskyddare och du kommer att ha lättare att ta dig framåt i trygghet.

Då du drar det här kortet uppmärksammas du på att du har beskydd. Du kan släppa eventuell oro – du kommer att guidas dit du ska. Steg för steg. Bara slappna av och lyssna inåt. Fundera inte. Flyt med.

img322.jpg
bottom of page