top of page

SKRIVKURSER under uppbyggnad -

Inom kort kommer jag här att erbjuda olika skrivkurser. Allt från inspirerande skrivövningar  till min omfattande kurs "Från idé till bokmanus" som ger dig viktiga verktyg för att lyckas med sin manusidé.

 Från idé till bokmanus

De tips och färdigheter jag ger dig genom mina videos och övningar kommer att föra ditt skrivande framåt. Jag är din skrivcoach på vägen  - genom att ge dig personlig feedback på de övningar som presenteras i de 10 klasserna. Övningarna är utformade så att du lätt kan inplantera dem i ditt eget manusarbete. Du får på så sätt tillgång till de nycklar som du sedan använder då du jobbar vidare med ditt bokmanus.

Se introduktionsfilmen och bekanta dig med kursens 10 steg.

Varför inte mjukstarta med min skrivutmaning här nedan? Gratis dessutom!

Kursinnehåll "Från idé till bokmanus":

  • De viktigaste skrivverktygen för att lyckas skriva en bok.

  • 10 videokurser (6-10 minuter) med tydlig genomgång av tio övergripande teman, allt från karaktärer till gestaltning.

  • 20 skrivövningar

  • 10 feedbackstillfällen. Du skickar in dina texter för feedback

Kursens pris 50 euro

bottom of page